Marjolein Koot (1973, Leiderdorp) groeide op in Leiden en omgeving. Hier voltooide ze haar school en opleiding, later werd dit Amsterdam (SPH) en vervolgens Arnhem (Pabo en Kunstacademie). Sinds 1992 woont ze in het oosten van het land. Als kind zei ze al tegen haar ouders: straks woon ik bij het bos. Als kind had ze liever potloden, penselen en klei in haar handen dan een leesboek.

 

Het visuele werk van Marjolein wordt gekenmerkt door verfijnde structuren en details. Ze vormt met de hand materialen. Het werk komt langzaam maar gestaag tot stand, bijna boeddhistisch; repetitieve kleine handelingen die een ultiem doel dienen. Dit creëert een sereen beeld. Ze haalt inspiratie uit de natuur en de dingen waar ze van houdt: dieren, bomen, planten, onkruid, bloemen. Op deze manier kan het skelet van een blad het volgende werk bepalen. Poëzie is een belangrijk kenmerk in het werk. Het poëtische karakter ontstaat wanneer contrasten zoals licht, donker, zwart, wit, goed en kwaad worden uitgedrukt. Marjolein heeft een liefde voor het werken met papier. Het fascinerende is dat eenvoudige lijnen voor de mooiste effecten kunnen zorgen: er doen zich wonderen voor!

 

Marjolein woont met haar man en katten in Oosterbeek, een kleine plaats naast Arnhem.

 

 

 

 

Marjolein Koot (1973, Leiderdorp) grew up in Leiden and the surrounding area. Here she completed her school and education, later this became Amsterdam (SPH) and then Arnhem (Pabo and Art Academy). Since 1992 she lives in the east of the country. As a child she already told her parents: later I will live near the woods. As a child, she would rather have pencils, brushes and clay in her hands than a reading book.

 

Marjolein's visual work is characterized by refined structures and details. She forms materials by hand. The work comes about slowly but steadily, almost Buddhist; repetitive small acts that serve an ultimate purpose. This creates a serene image. She gets inspiration from nature and the things she loves: animals, trees, plants, weeds, flowers. In this way the skeleton of a leaf can determine the next work. Poetry is an important feature in the work. The poetic character arises when contrasts such as light, dark, black, white, good and evil are expressed. Marjolein has a love for working with paper. The fascinating thing is that simple interventions can produce the most beautiful effects: miracles arise! 

 

Marjolein lives with her husband and cats in Oosterbeek, a small town next to Arnhem.